Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 w Warszawie

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 w Warszawie przyjmuje w zakresie zadań statutowych i wynikających z Rozporządzenia Men z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228 z 2010 r. poz. 1488).

Pracownicy merytoryczni przyjmują codziennie w godz. 800 - 1900 zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy ustalonym i ogłoszonym publicznie z początkiem roku szkolnego.
W soboty w poradni pełniony jest dyżur w godzinach 9.00-13.00;

Administracja Poradni (sekretariat) pracuje od pon.- do czw. w godzinach 800 – 1900,
w pt. w godz. 8.00.- 17.00.

W celu przeprowadzenia diagnozy należy podpisać zgodę na badania, a w celu otrzymania opinii po badaniu - prośbę o wydanie opinii.

Na badania do Poradni należy zabrać zeszyt do języka polskiego lub z innych przedmiotów.

Na wizytę można zapisać się osobiście lub pod numerem telefonu: 22 648 68 37

Nie wymagamy skierowań. Wszystkie usługi świadczymy bezpłatnie.

Nabór na zajęcia terapeutyczne zgodnie z kryteriami prowadzą specjaliści ( dostępne na stronie poradni www.ppp19.eu).

W celu otrzymania stosownego orzeczenia albo opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju należy złożyć w Poradni stosowny wniosek (druki do pobrania na stronie poradni: www.ppp19.eu).

Procedura orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania oraz kształcenia specjalnego

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-01-2016 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-11-2013 - Edycja treści.

07-02-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 457