Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadania poradni

§1

Do zadań poradni należy w szczególności:

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5


Dokumentacja poradni

§ 1

Poradnia prowadzi:


Organa Poradni

§ 1

Organami Poradni są:

§ 2

§ 3


Pracownicy poradni

§ 1

Pracownikami Poradni są:

Do zadań pracowników pedagogicznych : psychologów i pedagogów należy:

Do zadań logopedy należy:

Do zadań doradcy zawodowego należy:

Do zadań lekarza należy:

Do zadań pracowników administracji należy:

obsługa sekretariatu:

Zespołem pracowników administracji i obsługi kieruje kierownik gospodarczy

Do zadań pracownika obsługi należy:

Pracownicy Poradni mogą wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora w zakresie merytorycznie wykonywanej pracy.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-01-2016 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

07-02-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 553